Outsourcing enkelt.

Vi hjälper dig att kostnadseffektivisera din administration. 

Din kollega är din svenska mellanhand som analyserar din verksamhet, driftsätter ett team av nya kollegor och har siktet inställt på att effektivisera och kostnadsoptimera.

Outsourcing enkelt.

Vi hjälper dig att kostnadseffektivisera din administration. 

Din kollega är din svenska mellanhand som analyserar din verksamhet, driftsätter ett team av nya kollegor och har siktet inställt på att effektivisera och kostnadsoptimera.

Produkter & tjänster

Att anställa en eller flera heltidskollegor i utlandet sänker kostnader, säkrar leveranser och höjer motivationen inom företaget. Läs mer om hur det går till. 

Arbetsuppgifter såsom grafisk layout, marknadsmaterial och uppdatering av hemsida är exempel på uppgifter som kräver expertis men inte nödvändigtvis sysselsätter en heltidsanställd inom företaget. Läs mer om beställning av detta. 

Om oss

Din kollega jobbar med effektivisering av företag genom outsourcing. Omvärlden har på ett oförutsägbart och kraftfullt sätt slungat oss fram i utvecklingen med digitala möten och remote working och aldrig tidigare har förutsättningarna varit så goda för effektivisering av verksamheter genom outsourcing. Det är ett koncept som i grund och botten är fantastiskt. Att sänka kostnader utan att tumma på kvalitet och dessutom lyfta bort de tråkigaste arbetsuppgifterna adderar värde för er personal. Konceptet och begreppet har varit före sin tid. Nu är förutsättningarna på plats och det är dags att på riktigt få utväxling av outsourcing. 

Din kollega startades efter fem lyckade rekryteringar av kollegor i andra länder där den svenska verksamheten upplevde positivism från såväl ägarhåll som från anställda med ökad effektivitet i leverans och sänkta kostnader. Vi berättar gärna om alla potentiella framgångsfaktorer och vi ser fram emot att koppla på Din Kollega i er verksamhet.

Tre enkla steg

Vi analyserar er verksamhet

Vi genomför en översyn av era processer och arbetsmoment som resulterar i direkta förslag på vad som kan utföras av Din Kollega. 

Vi driftsätter ett team

Vi tillsätter rätt team utifrån era behov och introducerar dem i er organisation för att bli en naturlig del av er verksamhet.

Löpande uppföljning

Vi genomför löpande uppföljning för att säkerställa er nöjdhet. Vi följer er utveckling och möter upp förändringar i er verksamhet. Vill du höra mer om hur din kollega kan bidra med effektivisering och kostnadsoptimering i er verksamhet?


KONTAKT

info@dinkollega.se

PLATS

Hornsbergs strand 49
11216 Stockholm

KONTAKT

info@dinkollega.se

Integritetspolicy / Cookies / Villkor

Skriv upp dig för att bli kontaktad av oss