Anställ en kollega på deltid

Den främsta anledningen till att utöka personalstyrkan med resurser från utlandet är kostnadsbesparing. Därtill finns två viktiga fördelar och det är dels utifrån ett internt employer branding-perspekti och dels ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Är behovet inte tillräckligt stort för en heltidsanställd så finns möjligheten till att anlita en deltidsresurs.

Kostnadsbesparing

En anställd kostar mellan 1,5-2 gånger sin timlön när man tar hänsyn till sociala avgifter, pensioner, kontorsplats, IT och övriga kringkostnader som medför en anställning av personal. Genom digitalisering, effektivisering och outsourcing så minskas kostnaderna i vanliga fall med 50-55%. Det är också ett smidigt sätt att utöka personalstyrkan utan att behöva anställa en heltidsresurs. 

Intern employer branding

Alla arbetsplatser har manuella arbetsuppgifter av enklare slag som av historik inkluderas i tjänstebeskrivningen av en specifik tjänst. Genom att kritiskt granska respektive tjänstebeskrivning och fundera på vilka uppgifter som kan lyftas och utföras på annan plats sänker inte bara kostnad utan frigör utrymme för befintlig personal att fokusera på mer värdeskapande uppgifter och kontakt med kunder. Genom att lyfta bort uppgifter som inte är utvecklande så ökar motivationen hos personalen då den känner att dagens insatser bidrar mer till verksamheten.

Kvalitetssäkring

De uppgifter och leveranser som är kopplade till mänskliga handpålägganden kan stundvis påverkas vid sjukdom, personalförändringar och semester. Genom outsourcing läggs ansvaret på leveransen på en annan part.

Hur det går till

Det första steget är att analysera verksamheten. Finns det arbetsuppgifter som kan göras lika bra eller bättre på annan plats. Nästa steg är det rekommenderat att boka upp Din Kollega för att på plats analysera arbetsprocesser internt på företaget. Denna period avslutas med förslag på förändringar och en plan på genomförande. Slutligen sköter Din Kollega upplärningen av er nya kollega som också inkluderas i era system och kommunikationskanaler. Vid det här laget har företaget en ny kollega.