Management Consulting

Anlita Din Kollega om ni har behov att stärka upp organisationen temporärt eller för att driva ett projekt. 

Uppdrag

En resurs från området Management Consulting på Din Kollega har erfarenhet som VD, verksamhetschef, HR-chef, projektledare, controller, inköpschef, marknads- och försäljningschef. 

Anlita oss för genomförande av organisations-förändringar eller vid temporärt vakanta roller. Står ni  inför att skala upp eller skala ner er verksamhet så har ni också behov av en erfaren HR-chef. 

Tillfällig expertis

För små och medelstora företag så är det inte helt ovanligt att man står inför stora förändringar som kräver expertis inom området, en doer som kan sätta igång direkt utan lång uppstartssträcka. Detta är givetvis en stor investering och inte nödvändigtvis en resurs som behöver anställas på heltid eller för lång tid framöver. I sådana fall lämpar sig en kollega från Management Consultning. 

Skriv upp dig för att bli kontaktad av oss