VD-assistent

Som verkställande direktör är arbetsuppgifterna breda och spridda och inte allt för sällan av känslig karaktär. Känsliga arbetsuppgifter är svåra att delegera internt och tillsammans utgör dessa uppgifter en betydande del av VDs vardag. Genom att delegera dessa arbetsuppgifter till en VD-assistent på din kollega så frigörs arbetstid för dig som VD samtidigt som din uppföljning och interna och externa leverans säkerställs. 

Avlastning för VD som behöver frigöra verksam-hetskritisk tid

Tillsammans med din kollega så kan du sätta upp veckovisa deadlines av rapporter och körningar som ska utföras och skickas i presentationsform till dig. Löpande under veckan kan du skicka uppgifter du behöver hjälp med och därmed öka din kapacitet. 

Om oss

Din kollega jobbar med effektivisering av företag genom digitalisering och outsourcing. Omvärlden har på ett oförutsägbart och kraftfullt sätt slungat oss fram i utvecklingen med digitala möten och remote working och aldrig tidigare har förutsättningarna varit så goda för effektivisering av verksamheter genom outsourcing. Det är ett koncept som i grund och botten är fantastisk. Att sänka kostnader utan att tumma på kvalitet och dessutom lyfta bort de tråkigaste arbetsuppgifterna från våra inhemska kollegor. Konceptet och begreppet har varit före sin tid. Några år före fibernätets trygga leverans worldwide och några år före våra kollegors trygghet i att starta ett webbmöte. Nu är förutsättningarna på plats och det är dags att få utväxling av kollegor i andra länder. 

Din kollega startades efter fem lyckade rekryteringar i Makedonien där den svenska verksamheten upplevde positivism från såväl ägarhåll som från anställda med ökad effektivitet i leverans och sänkta kostnader. Vi berättar gärna om alla potentiella framgångsfaktorer och vi ser fram emot att koppla på din kollega i er verksamhet.

Priser för att anlita en VD-assistent

VD-assistent heltid 35 000 kr 
VD-assistent 50 procent 20 000 kr 
VD-assistent 1 dag per vecka 9 000 kr
VD-assistent per timme 350 kr

Priser exklusive mervärdesskatt

Skriv upp dig för att bli kontaktad av oss